Professionel og erfaren støtte og arbejdskraft

Hvis der er tale om alvorlige ulykker, så vælger mange virksomheder at få hjælp udefra til rollen som undersøgelsesleder.

Som Undersøgelsesleder er HOLBERGs med i hele processen med at undersøge en ulykke. Vi rådgiver jer i startfasen med at planlægge undersøgelsen, definere mandat og sammensætte et undersøgelsesteam, og sammen med teamet laver vi interview, indsamler og analyserer data, skriver rapport, kvalitetssikrer konklusionerne og overleverer dem til ledelsen. Ofte er der også brug for statusrapporter til ledelsen undervejs. På den måde har ledelsen hele tiden overblik over fremdrift på undersøgelsen, og til sidst får de viden om, hvad der virkelig skete, og hvad virksomheden kan lære af det.

Nogle virksomheder vælger at lave en rammeaftale med os. Så er vilkårene for samarbejdet aftalt på forhånd, og det er nemt og hurtigt at mobilisere hjælp, hvis I får brug for det.

Udbytte:

  • Professionel erfaring og objektivitet.
  • En neutral part fungerer som mellemled for de involverede interessenter.
  • Jeres egne medarbejdere skærmes fra arbejdspresset og fra de konflikter, der ofte er på spil, når der sker en ulykke. Så kan de fokusere på det samarbejde om forbedringer, der kommer efter undersøgelsen.

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på dette:

Når der sker en alvorlig ulykke, så er der meget på spil, både for medarbejdere og for virksomheden. Medarbejderne mangler erfaring med at håndtere sådan en alvorlig situation, og de bliver udsat for et stort pres fra mange interessenter. De kan blive mærket for livet af at blive kastet ud i undersøgelse af en alvorlig ulykke uden støtte fra en med erfaring. Og virksomheden har brug for hurtigt at få overblik og viden om, hvad der skete, hvorfor ulykken skete og skal ofte håndtere fokus fra myndigheder, presse, etc.

Praktiske informationer:

Varighed: Minimum 10 arbejdsdage.

Konsulenter: Lisbeth Holberg & Flying Squad (https://www.flyingsquad.world/)

Sprog: Dansk og engelsk. I Flying Squad kan vi også mobilisere undersøgelsesledere, der taler Hollandsk.