Sikkerhed & kultur

Forstå jeres kultur

Hvordan er sikkerhedskulturen på jeres arbejdsplads? Bliver budskaber om sikkerhed udvandet, når de bliver videreformidlet ud i virksomheden? Kan I snakke om sikkerhed, også når det er svært? Vi hjælper jer i gang med dialogen, ved at tage udgangspunkt i jeres hverdag og daglige dilemmaer om sikkerhed og arbejdsmiljø. Så I kan udvikle jer sammen.

Gå til:

Kortlægning af jeres sikkerhedskultur

Hvordan oplever medarbejderne jeres sikkerhedskultur?

Find ud af, om medarbejderne tror på, I virkelig mener ”dét med sikkerhed”. Føler de sig set og hørt i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø? Oplever de, at de må stoppe arbejdet, hvis der er noget, de er usikre på?

Med udgangspunkt i sikkerhedskulturstigen laver vi en analyse af jeres nuværende sikkerhedskultur på et udvalg af parametre, f.eks. hvordan ledelsen taler om sikkerhed, hvordan I håndterer balancen mellem sikkerhed og produktion, og hvordan I arbejder med underleverandører.

Der er 20 basisspørgsmål og mulighed for tilvalg blandt yderligere 20, herunder også spørgsmål om mental sundhed. Kortlægningen kan involvere alle medarbejdere via online deltagelse, eller et udvalg af medarbejdere gennem designede interviewprocesser af udvalgte medarbejdere.

Resultatet af kortlægningen overleveres til jeres ledelse på en workshop (minimum 4 timer).

Kurser

Vi har opdelt vores kurser i 3 kategorier. ”Workshops” er kortere kurser (2-6 timer) over afgrænsede emner. Vi har sammensat udvalgte workshops til et ”Virksomhedsforløb”, som kickstarter en kulturforandring omkring sikkerhed. Og vi ved, det virker, for vi har set det ske mange gange. I løbet af 2023 tilbyder vi det samme forløb som et åbent kursus for ledere ”Sikkerhed for ledere” – tilmeld dig nyhedsbrevet eller hold øje med kalenderen, hvis du vil vide, hvornår det sker.

Sikkerhed for ledere

I løbet af 2023 tilbyder vi dette forløb for individuelle deltagere, et såkaldt ’ÅBENT kursus”. Indholdet vil svare nogenlunde til virksomhedsforløbet, som vi kalder ”Ledelse & Sikkerhed” – tilmeld dig nyhedsbrevet eller hold øje med kalenderen, hvis du vil vide, hvornår det sker.

Det bliver et forløb bestående af 10 kursusdage over 2 år. Forløbet er for ledere, som gerne vil have redskaber til selv at arbejde aktivt med sikkerhed med dit team og din organisation. Forløbet indeholder blandt andet af disse workshops, suppleret med hjemmearbejde mellem hvert modul.

Ulykkesundersøgelse for ledere

Ulykkesundersøgelse for ledere

Fundamentet for at lære af hændelser Ledelsens engagement er fundamentet for, at jeres virksomhed kan lave gode ulykkesundersøgelser og – allervigtigst – lære af dem og lave forbedringer. Ledelsen bliver her introduceret til teorien og processerne bag professionel...

læs mere

Virksomhedsforløb

Vi bliver ofte kontaktet af ledere, som siger: ”Vi skal gøre noget ved sikkerheden, men hvordan gør vi, og hvor skal vi starte?”. Dette er vores svar på spørgsmålet. Det er sammensat af mindre workshops, der tilsammen kickstarter en kulturforandring omkring sikkerhed. Og vi ved, det virker, for vi har set det ske mange gange.

Vores standard virksomhedsforløb er designet for en ledergruppe på op til 30 personer per forløb. De gennemgår et fast program. I forløbet finder de ind til deres personlige sikkerhedsleder, de finder fælles ’fodslaw’ om sikkerhed, og de får træning i basale sikkerhedsredskaber som f.eks. intervention og risikovurdering. Nogle kursusdage er alle ledere samlet, andre kursusdage opdeles de i mindre grupper (max. 10 personer i hver gruppe). Forløbet består af 8 kursusdage i løbet af 3 år. Der er 2-3 timers hjemmearbejde mellem hver kursusdag. Forløbet indeholder blandt andet de workshops du ser herunder.

I kan også sammensætte jeres eget forløb. I kan lade jer inspirere af standardforløbet, I kan vælge andre workshops fra kataloget, eller vi kan sammen designe et forløb efter jeres specifikke behov for eksempel på baggrund af en indledende kortlægning af jeres sikkerhedskultur.

Workshops

Her finder du alle de workshops, vi tilbyder som individuelle kortere kurser. De har en varighed på 2-6 timer. De fleste af dem kan varieres i tid, afhængig af hvad I gerne vil opnå. Typisk er det sådan, at jo mere tid vi har, jo mere kan vi komme i dybden med emnet og få nye sammenhænge og forståelser til at forankre sig hos deltagerne.

Hvis I ønsker mange deltagere på en workshop, så kan vi være komme flere trænere. Som en grundregel anbefaler vi 1 træner per 15 deltagere.

Vores workshops er meget velegnede til for eksempel et lederseminar, en sikkerhedsdag eller til efteruddannelse af jeres Arbejdsmiljøorganisation.

Sådan arbejder vi

K

Sikkerhedskulturstigen

Sikkerhedskulturstigen kommer fra en ’værktøjskasse’ om sikkerhed og kultur, som blev udviklet af forskere fra flere universiteter siden 1980’erne. Den bruges i mange forskellige industrier og er stadig lige aktuel til at kortlægge de forskellige opfattelser af, hvor god en virksomhed er til ’det med sikkerhed’.

K

Ja tak – vi vil gerne have en proaktiv sikkerhedskultur.

Der er 5 trin på sikkerhedskulturstigen. Selvom en virksomhed har brug for alle trin (undtagen det nederste trin, ’usund’), så er det ønskværdigt, at der er en solid fod plantet på trinnet ’proaktiv’. Og hvis I ikke allerede har en proaktiv kultur, så kan I heldigvis lære det. På vores forløb og workshops lærer deltagerne blandt andet at se deres rolle og ansvar i sikkerhedskulturen, hvordan de kan lære af ulykker og hvordan de kan tale sammen om sikkerhed – også når samtalen bliver lidt svær. Ledere lærer at formidle beskeder om sikkerhed på en ensartet og personlig måde, så modtagerne forstår budskaberne og handler derefter.

K

Sikkerhed er også ledelse

Når vi indleder samarbejde med en virksomhed om deres sikkerhedskultur, så starter det jo med fokus på sikkerhed. Men ret hurtigt indser virksomheden, at det jo ’bare’ er kultur – altså, det handler om kultur og ledelse generelt. Derfor supplerer vi ofte med basistræning i ledelse, hvor vi kobler eksisterende lederkundskaber sammen med ledelse af sikkerhed.

Det er også muligt for en virksomhed at sammensætte et tilpasset forløb.

Har du spørgsmål?