Vi udfordrer jeres vanetænkning ved at bede jer gennemgå en hverdagsproces – arbejde I gør hele tiden – med helt friske ’briller’ på. Udfra en designet proces kommer I frem til forbedringer på sikkerheden og bliver inspireret til at gentage processen på andre arbejdsområder.

Målgruppe:

Grupper som har fælles kultur og ønsker at udvikle sikkerhedskulturen.

Udbytte:

  • En metode, som I kan bruge igen og igen til at finde mulige forbedringer af sikkerheden i jeres arbejde.
  • Fælles forståelse for risici i det arbejde, I gennemgår.
  • Konkrete idéer til forbedringer af sikkerheden.

Praktiske oplysninger:

Træner: Lisbeth Holberg

Varighed: 3 timer.

Sprog: Dansk og engelsk.

Det får du:

  • Op til 30 deltagere
  • Undervisning tilpasset jeres virksomhed
  • Case-orienteret undervisning.
  • Undervisningsmateriale
  • Rejseomkostninger i Danmark

I skal selv sørge for:

  • Undervisningslokale (projektor, 2 flipover, vægplads til gruppearbejde i samme rum).
  • Forplejning