Når I ønsker hjælp til en professionel analyse

HOLBERGs faciliterer analyse af de informationer, I selv har indsamlet. Det foregår som regel på et heldagsmøde, hvor alle informationer fremlægges og organiseres i et analysediagram. Undervejs laver vi en liste med det, I mangler at finde svar på. Og ofte mødes vi igen og gør analysen færdig, når I har fundet flere oplysninger. Resultatet af arbejdet kan indgå direkte i jeres egne systemer. Eller HOLBERGs kan præsentere konklusionerne for ledelsen, hvor vi også faciliterer en proces, så ledelsen finder ind til, hvilke forbedringer de vil sætte i gang.

Udbytte

 • Med begrænsede eksterne ressourcer får I en professionel analyse af hændelsen på relativ kort tid.
 • I oplever, hvor mange informationer der skal til for at lave en fuldstændig analyse.
 • De medarbejdere, der deltager i analysen, får træning i hændelsesanalyse.
 • Kvalitetssikring af de informationer, I selv har indsamlet.

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på dette

Alt for ofte bliver konklusionen fra en analyse, at det var et hændeligt uheld eller en menneskelig fejl, med en bemærkning om at de skal være mere opmærksomme eller de skal have mere træning. Og ja, menneskelige fejl er ofte den sidste faktor inden en ulykke. Men der er så meget mere at lære om en ulykke, hvis man stiller spørgsmål dybere end det.

Alt for ofte bliver folk fyret, bare fordi de tilfældigvis var den sidste udløsende faktor, selvom andre ville have gjort nøjagtig det samme i samme situation. Ofte har de gjort det samme arbejde på den samme måde i lang tid – og ofte har formænd og ledere set dem gøre det uden at gribe ind. Og ofte kommer det frem, at de ligefrem har fået ros for at gøre det på den måde – altså lige indtil det gik galt.

Prøv f.eks. at tænke over disse spørgsmål i forhold til én af jeres seneste hændelser:

 • Hvad var baggrunden for, at de mente, der var brug for at gøre noget?
 • Hvordan kan det være, de mente, der var en god grund til at gøre det, sådan som de gjorde?
 • Hvordan kan det være, de troede, de kunne lykkes med det?
 • Hvad forventede de, der ville ske?
 • Hvordan var de instrueret eller trænet til at håndtere denne situation?
 • Hvordan ville andre – som arbejde i tilsvarende jobs – have udført opgaven i en lignende situation?
 • Hvilke mangler eller uregelmæssigheder i organisationen har skabt disse opfattelser og overbevisninger hos medarbejderne?

Praktisk information:

Varighed: Som regel 4-6 arbejdsdage.

Sprog: Dansk og engelsk. I Flying Squad kan vi også mobilisere konsulenter, der taler Hollandsk.

Konsulenter: Lisbeth Holberg & Flying Squad (https://www.flyingsquad.world/)