Vi bruger billeder fra jeres egen virksomhed og hverdag til at afstemme forventninger om sikkerhed. Hvornår er noget sikkert nok? Hvornår skal vi stoppe arbejdet, fordi det ikke er sikkert? Er der opbakning til at stoppe arbejdet? – hvad tænker medarbejdere og ledere om dét spørgsmål? – og hvad sker der i hverdagen? Og hvordan stopper man egentlig arbejdet – hvad siger man og hvordan? Hvis der er tid til det, så laver vi rollespil, optager det og bruger det til at lave jeres egen opskrift på at ’gribe ind’ (intervention).

Målgruppe:

Grupper som har fælles kultur og ønsker at udvikle sikkerhedskulturen.

Udbytte:

 • Fælles reference om adfærd, ”Den Gode Intention” og hvordan organisatoriske faktorer har betydning for arbejdsulykker.
 • Afstemning af forventninger om, hvornår noget er sikkert – eller ikke.
 • Træning i at gribe ind (intervention)
 • Jeres opskrift på intervention.

Praktiske oplysninger:

Træner: Lisbeth Holberg

Varighed: 4 timer.

Sprog: Dansk og engelsk.

Det får du:

 • Op til 30 deltagere
 • Undervisning tilpasset jeres virksomhed
 • Case-orienteret undervisning med eksempler (billeder) fra jeres egen virksomhed.
 • Undervisningsmateriale
 • Rejseomkostninger i Danmark

I skal selv sørge for:

 • Undervisningslokale (projektor, 2 flipover, vægplads til gruppearbejde i samme rum).
 • Forplejning